Samsun Tasarım » Marka, Patent ve Tasarım Tescil Makaleleri Samsun Tasarım; Marka, Patent, Tasarım sorgulama, araştırma, kriterler, davalar, içtihat konuları ve haberlerimizi inceleyebilirsiniz.
Samsun Tasarım » Marka, Patent ve Tasarım Tescil Makaleleri
Samsun Tasarım
+90 212 212 35 18 bilgi(at)samsuntasarim.com.tr Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 100. Yıl Blv.Kadıköy Mahallesi, 55040 İlkadım Samsun

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patentler

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Blog

Avrupa Patent Sözleşmesi Epc

Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC); Avrupa Patent sözleşmesi hakkındaki bilgileri buradan inceleyebilirsiniz. Devamı »

Patent Ve Faydalı Model Kanun Taslağı

Patent ve Faydalı Model kanun taslağı,nedir,neleri,kapsar,KHK de farkları nelerdir burada inceleyebilirsiniz. Devamı »

551 Sayılı Khk Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Kararnamenin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması, patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır. Devamı »

551 Sayılı Khk Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yönetmelik

551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uygulamasına yönelik Yönetmeliğinin ayrıntılarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Devamı »

Patent İşbirliği Anlaşması Pct

Patent İşbirliği Anlaşması PCT hakkındaki bilgileri buradan bulabilir ve inceleyebilirisiniz Devamı »

Avrupa Patent Sözleşmesi Uygulama Yönetmenliği Pct

Bu yönetmeliğin amacı, Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye'deki uygulama esaslarını ve şeklini belirlemektir. Devamı »

5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun

Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun entegre devre topoğrafyalarının korunmasını, rekabet ortamın oluşturulmasını ve sanayinin gelişmesini sağlamaktır. Devamı »

Entegre Devre Topoğrafyaları Yönetmelik

Entegre Devre Topoğrafyaları Yönetmelik;Bu Yönetmeliğin amacı, entegre devre topoğrafyalarının korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Devamı »

Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Uygulama Yönetmenliği

Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Uygulama Yönetmenliği buradan inceleyebilirsiniz. Devamı »

Paris Sözleşmesi

Patentler, ithal patentleri, ıslah ve ikmal patentleri, ek patentler ve belgeler vb. gibi Birlik ülkelerin kanunlarınca tanınan sanayi patentlerini içerecektir. Devamı »

Sınai Mülkiyet Kanunu

Bu Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve teknolojik, ekonomik katkı sağlamaktır. Devamı »

Türk Patent

15/7/2018 Tarih ve 30479 Sayılı Bakanlıklara Bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Devamı »

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, işveren ve çalışanların sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemekte Devamı »